Toekomstschade en schadestaten

Onze diensten

EBEAC is specialist in het berekening van (toekomst-)schade in letselschadezaken. Onze gedetailleerde schadeberekeningen bieden snel en accuraat inzicht in de omvang van de schade en helpen letselschadeadvocaten om de best mogelijke schadevergoeding voor hun cliënten te bepalen. Daarnaast nemen wij met onze diensten de administratieve taken rond het opstellen van schadestaten uit handen van advocaten. Neem contact met ons op om te ontdekken hoe EBEAC uw advocatenkantoor kan ondersteunen

Schadeberekening en Schadestaten

Het berekenen van schadevergoedingen in letselschadezaken is een belangrijk stap om een eerlijke vergoeding voor slachtoffers te verkrijgen. Dit proces omvat zowel materiële als immateriële schade. Materiële schade verwijst naar financiële verliezen als gevolg van het ongeval, zoals medische kosten, inkomstenderving en kosten voor huishoudelijke hulp. Immateriële schade daarentegen verwijst naar niet-financiële verliezen, zoals emotionele lijden, pijn en leed en een afname van de levenskwaliteit.

Het berekenen van de schade is een complex en tijdrovend proces. Bij EBEAC hebben wij de expertise en middelen om uw advocatenkantoor te ondersteunen bij het nauwkeurig berekenen van schadevergoedingen en ervoor te zorgen dat uw cliënten zo vlot mogelijk verder kunnen met hun leven na het ongeval. Neem contact met ons op om te leren hoe wij u hierbij kunnen assisteren.

Toekomstschade

Toekomstschade is een begrip dat wordt gebruikt in de verzekerings- en letselschadebranche om te verwijzen naar verlies of schade die in de toekomst zal optreden als gevolg van een huidig letsel of gebeurtenis. Bij het bepalen van de compensatie van toekomstschade wordt rekening gehouden met verschillende factoren, zoals actuariële parameters, kapitalisatie, inflatie en te verwachten socio-economische ontwikkelingen.

Toekomstschade

Toekomstschade is een begrip dat wordt gebruikt in de verzekerings- en letselschadebranche om te verwijzen naar verlies of schade die in de toekomst zal optreden als gevolg van een huidig letsel of gebeurtenis. Bij het bepalen van de compensatie van toekomstschade wordt rekening gehouden met verschillende factoren, zoals actuariële parameters, kapitalisatie, inflatie en te verwachten socio-economische ontwikkelingen.

De berekening van toekomst schade

Er zijn verschillende factoren die in aanmerking worden genomen bij het berekenen van toekomstschade, waaronder:

  • Actuariële parameters: Dit zijn statistische gegevens die worden gebruikt om de waarschijnlijkheid te bepalen van toekomstige gebeurtenissen, zoals de levensverwachting van een persoon of de kans op invaliditeit.
  • Kapitalisatie: Dit is het proces waarbij een bedrag dat in de toekomst zal worden uitgekeerd, wordt omgezet in een huidig bedrag. Dit kan worden gedaan door het toekomstige bedrag te discounten met behulp van een rentetarief, wat betekent dat het bedrag wordt aangepast voor de waarde van geld over de tijd. Dit is belangrijk bij het berekenen van toekomstschade, omdat het geld dat in de toekomst zal worden uitgegeven of ontvangen, minder waard zal zijn als gevolg van inflatie.
  • Inflatie: Inflatie is de stijging van de algemene prijzen van goederen en diensten in een economie. Als de inflatie stijgt, betekent dit dat geld minder waard wordt, omdat het nodig is om meer geld uit te geven om dezelfde goederen en diensten te kopen. Als inflatie wordt meegenomen bij het bepalen van toekomstschade, kan dit ervoor zorgen dat het compensatiebedrag hoger is om ervoor te zorgen dat de ontvanger in staat is om in de toekomst dezelfde levensstandaard te behouden als vóór het letsel.
  • Socio-economische ontwikkeling: Andere factoren die in aanmerking kunnen worden genomen bij het berekenen van toekomstschade zijn bijvoorbeeld de verwachte salarissen en de verwachte werkloosheid in de toekomst.

Het doel van het berekenen van toekomstschade is om de persoon die de schade heeft opgelopen een redelijk bedrag te geven dat hem of haar in staat stelt om de financiële gevolgen van het ongeval of het letsel op een acceptabele manier op te vangen.

Hoe kan EBEAC u helpen bij het berekenen van toekomstschade? Als uw advocatenkantoor met een zaak te maken heeft waarbij toekomstschade aan de orde is, kan het nuttig zijn om de hulp in te roepen van EBEAC. Onze experts zijn gespecialiseerd in het bepalen van de waarschijnlijkheid en de omvang van toekomstige financiële gebeurtenissen, wat kan bijdragen aan een accurate berekening van de compensatie voor toekomstschade. Neem contact met ons op om te ontdekken hoe wij uw kantoor kunnen ondersteunen bij het behandelen van deze complexe zaken.

Neem contact op


ONZE SAMENWERKING

Vrouwen, zaken en de wetsgegevens

Gespecialiseerd in het verstrekken van professioneel wiskundig advies aan bedrijven en organisaties.

Contact informatie

© 2023 EBEAC Alle rechten voorbehoudeN

Scroll naar boven